Tájékoztatás

Csurka Zoltánné, a Kurca-parti Óvoda vezetője az alábbi intézkedésekről tájékoztatom a Kedves Szülőket:

A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 31.) Kormányrendelet szabályokat állapított meg a járványügyi készültségi időszak egyes oktatási intézkedéseiről.

Ezen jogszabály 26. §-a szerint:

„A koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül.”

Az Oktatási Hivatal a fentiek alapján a következő határozatot hozta:

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva

a (az) Kurca-parti Óvoda (Szegvár) intézményben (OM azonosító: 201530, cím: 6635 Szegvár, Hunyadi János utca 25., feladatellátási hely azonosítója: 001; a továbbiakban: Intézmény) a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt 2021. 02.03.-2021.02.12. terjedő időszakra a feladatellátási hely egésze vonatkozásában rendkívüli szünetet rendel el.”

Fenti határozatban foglaltak szerint óvodánk 2021. február 03. szerdától 2021. február 12. péntekig zárva tart, az óvodai nevelés szünetel.

Az intézmény helyiségeinek fertőtlenítő takarítása folyamatosan történik.

Jövőbeni változásokról tájékoztatni fogjuk a Kedves Szülőket!

Megértésüket köszönjük!

Csurka Zoltánné  óvodavezető