Szivárvány csoport

Szivárvány nagycsoport

  • Óvodapedagógus: Homoki-Szabóné Köves Vivien
  • Pedagógiai asszisztens: Sipter-Rehák Réka
  • Dajka: Gyenesné Kobzos Ágnes

A csoportunk 21 gyermekkel kezdte meg szeptemberben az óvodai életet. A gyermekek viszonylag gyorsan visszaszoktak a csoport jól működő szokásrendszerébe.

Igyekszünk családias, barátságos légkört teremteni a csoportban, ahová a gyerekek örömmel jönnek reggelente, és élményekkel gazdagon mennek haza otthonukba.

A gyerekeknek igyekszünk az életkoruknak, érdeklődésüknek, fejlettségüknek megfelelő játékeszközöket biztosítani, a nyugodt játéktevékenységhez a feltételeket megteremteni.

Szívesen játszanak énekes, mozgásos, anyanyelvi, értelemfejlesztő vidám szabályjátékokat.

Nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapi mesére, vidám versekre, bábjátékra, amellyel a gyerekek beszéde, kommunikációja fejlődik. Hiszünk a pedagógiai bábjáték napi alkalmazásában, és a bábelőadásaink „léleképítő-és lélekszépítő” erejében.

Lehetőséget biztosítunk, hogy játékidőben is vizuális tevékenységet folytathassanak, ezáltal alkotás közben is fejlődjön téri látásmódjuk, kézügyességük, az esztétikai látásmódjuk, szociális készségeik.

Közvetlen megfigyeléssel, kísérletekkel, tevékenységekkel, tapasztalatszerzéssel elősegítjük, hogy felfedezzék a körülöttük lévő világ növény-és állatvilágát, tárgyait, természeti jelenségeit, az emberrel kapcsolatos fogalmakat, tevékenységeket.

A szülőkkel együtt szeretnénk továbbra is terveinket megvalósítani.

A gyerekeknek lehetősége van tehetséggondozó foglalkozásokon részt venni.

Részt veszünk a Boldogságóra, és a Bozsik programban.

Célunk, hogy az óvodásainkban erősítsük a kognitív képességeket, a szocializációt elősegítsük, és kiegyensúlyozott, boldog gyermeket neveljünk.

SZIVÁRVÁNY CSOPORTOT ÉRINTŐ HAVI ESEMÉNYNAPTÁR

Szeptember

Ismerkedés a csoportunk új dolgozójával
Szüretelés, szőlő feldolgozás egy társuk nagyszüleinél
Őszi időjárás változás megfigyelése folyamatosan
Autómentes világnap – az Ovifaluban közlekedés járműveinkkel
Ősszel termő gyümölcsökből, zöldségekből vitamintál, sütemény készítése. Barkácsolás őszi termésekből, zöldségekből.
Magyar népmese napja, Óvodai bábjáték- népmese hazaadása, otthoni elolvasása. Mihály napi népszokások
Szülői értekezlet
Boldogságóra, Oviolimpián részvétel

Október

Zene világnapja, különböző hangszerek megszólaltatása
Fakanálbábok táncoltatása népdalokra
Állatok világnapja, Zsibongóban állatsimogató
Őszi munkálatok (dióverés, gereblyézés, őszi termésekből barkácsolás)
Jeles nap- őszi témában szülőkkel közös program
Szentesi Gyermekkönyvtárba látogatás, mesehallgatás
Boldogságóra

November

Őszi betakarítás (kukorica)
Zöldovi-barkácsolás csuhéból, csutkából – csutkabuba
Márton nap népszokásai-bábjáték
Foglalkozás a múzeumban-séta, bekapcsolódás egy programba
Tök-nap meséhez tökfaragás, termésbáb készítése
Boldogságóra
Szülői értekezlet

December

Mikulás
Luca napja- Luca napi népszokások / Luca-búza ültetése /

Adventi készülődés- Munkadélután a szülőkkel
Közös óvodai ünnepség – Kerekerdő bábcsoport bábelőadása
Karácsony a csoportban
Boldogság órák megtartása

Február

Gyertyaszentelő- népi megfigyelések, megismerése-medvebáb készítése
Tavasz varázsa (csíráztatás, – hajtatás, – ültetés, – rügyeztetés)
Farsangi mulatság szervezés a szülőkkel együtt
Ovi-zsaru foglalkozások
Nyugi-ovi,
Boldogságóra
Március

Ébredő természet megfigyelése
Tavaszi zöldségek felhasználása, egészséges életmódra nevelés
Március 15 Nemzeti Ünnep- közös vizuális tevékenység
Séta a Kossuth szoborhoz
Sándor, József, Benedek neves népszokásainak megismerése
Bábjáték világnapjának megünneplése- bábjátékokkal
A víz világnapja- tevékenységek a vízzel
Nyugi-ovi
Bozsik program
Boldogságóra

Január

Játék, kísérletezés (hóval, jéggel, vízzel)
Zöldovi- madáretetők készítése, felállítása, rendszeres gondoskodáss..
Tél örömei-játék a hóban, hóval
Vince- időjárásjóslás tevékenységgel
Ovi-zsaru foglalkozások
Boldogságóra

Április

Ovicsalogató-leendő ovisoknak
Nyíltnap
Nagyszülők napja
Húsvéti készülődés (népszokások)
Zöldovi program- Föld napja
Séta- tavaszi természet megfigyelése
Szent György napja népszokások megismerése-birkabáb készítése
Boldogság órák megtartása

Május

Anyák-napi ünnepség
Madarak és fák napja (természetvédelem)
Kirándulás
Nagycsoportos ballagás-évzáró ünnepség
Zöldhét programjai- Pünkösdi népszokások
Kirándulás
Boldogságóra

Június

Gyermeknap- Kerekerdő előadása
Jeles nap- Apák napja
Családi nap
Pizsamaparti
Vízhez szoktatás
Boldogságóra

Július

Intézményünk zárva tar

Augusztus

Nyári élmények- sporteszközökkel mozgásfejlesztés
Játék az Ovi-foci pályán
Játéktevékenység az Ovifaluban
Fürdőzés a medencében
Közlekedés járművekkel az Ovifaluban
Játéktevékenység a játszótéren, a kertben, a csoportszobában