Szivárvány csoport boldogságórái

2021/2022. tanév

1. óra

Szivárvány középső-nagycsoport szeptembreben nagyon hálás volt mindenért. “Elmúlt a betegség” /Covid/, és újra találkozhattak társaikkal. Örülünk mindennap a napocskának, hiszen a csoportszobánkat, fekvése miatt “bearanyozza”.
Reggelente, amikor nem süt fel a nap, a gyerekek önkéntelenül éneklik a Süss fel nap című dalocskát.
A Három pillangó című mesés bábelőadás formájában is ismerik, kedvelik, sőt játszák is.
Beszélgetésekben elmondhatták saját véleményüket a mese szereplőinek viselkedéséről. Megfogalmazták, mikor, mire lehetünk hálásak. Nemcsak a mese által, hanem a mindennapi életünk során mikor érezhetünk hálát valami vagy valaki iránt. Elgondolkodtató, mélyérzésű gondolatokat fogalmaztak meg a gyerekek.

2. óra

Az idén már nagycsoportosok lettünk, jó volt újra találkozni- ezért is hálásak vagyunk. Ebben az évben egy mozgásában erősen akadályozott kisgyermekkel bővült a létszámunk. Az ő befogadásában, a „mássághoz” való alkalmazkodásban biztosan nagy segítséget nyújt a Boldogságóra program.
A hála gyakorlása téma több esetben is előkerült a hónap során. Többször is elénekeltük a „Szép nap, ölelj most át engem” című dalt, változatos koreográfiával. Sok esetben beszélgettünk az érzelmekről, és érzelmi intelligenciát fejlesztő játékokat játszottunk. (Kinyíló virág, Léggömb, Bizalomjáték, Szoborjáték). Bezzeg Andrea: A Hálafa története című meséjét is meghallgathatták a gyerekek. Nagyon tetszett nekik a mese. Hosszan beszélgettünk utána a mesében megjelenő, valamint saját érzelmeikről is. A resztoratív –kör segítségével fejlődött beszédkészségük, valamint szociális készségeik is.(alkalmazkodás, türelem, együttműködés). Egymásnak készítettek hálaleveleket, és a köszönet csigáit, amellyel megköszönték egymás iránti jóságukat, ezekből készítettük el a „Hálafánkat”. A tevékenységek közben beszélgettünk arról is hogyan kapcsolódik össze a hála és a boldogság és, hogy ki miért lehet hálás?
A hálás gondolkodás gátolja a negatív érzések megjelenését, segít felismerni és értékelni a jót, ezért nagyon fontos, hogy már az óvodában is gyakoroljuk e boldogságfokozó technikát.

3.óra