Nyitnikék csoport

A csoport felnőttei:

  • Kispálné Gémes Csilla óvodapedagógus
  • Kiss Renáta pedagógiai asszisztens
  • Tulipán Petra dajka

A Nyitnikék középső csoportunk szeptemberben 24 fővel kezdte meg óvodai életét. A gyermekek új csoportszobában, kettő megszokott és egy új felnőttel, régi és új csoport társakkal, viszonylag gyorsan visszaszoktak a csoport eddig jól működő szokásrendszerébe.

Mindennapjainkat a vidám, derűs, szeretetteljes légkör jellemzi, mely elengedhetetlen a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Komplex módon, az egyéni igényeket figyelembe véve történik az egészséges életmódra nevelés, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, valamint az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.

A játékba ágyazott tevékenységekkel, a cselekedtetésekkel egybekötött megtapasztalásokkal és élményszerzésekkel biztosítjuk a gyermekek érdeklődésének és megismerési vágyának kielégítését.

Csoportunkban nagyon fontosnak tartjuk a betegségek megelőzését és az egészséges életmódra nevelést, ezét minden nap elegendő, és kellő időt biztosítunk a szabad levegőn való változatos mozgásra, valamint friss, vitamin gazdag gyümölcsök fogyasztására.

Célunk, hogy minden gyermek, aki a csoportunkba jár, örömmel, szívesen érkezzen reggelente óvodába, és a nap folyamán, a színes és változatos játéktevékenységekkel gazdagodjon tudásuk, fejlődjenek készségeik, képességeik és erősödjenek baráti kapcsolataik.

CSOPORTOT ÉRINTŐ HAVI ESEMÉNYNAPTÁR

Szeptember

A középső csoportosok lettünk, óvodai élet beindulása.
Felfedező, élményszerző séták, kirándulások szervezése.
Kirándulás a helyi sportpályára.
A természet változásainak folyamatos megfigyelése, megtapasztalása.
Termények, termések gyűjtése, felhasználásuk.
Őszi gyümölcsök, zöldségek kóstolgatása, válogatásuk.
I. Boldogságóra Boldogságfokozó hála

Október

Őszi munkálatok a kertünkben, sepregetés, gereblyézés.
Kirándulás, tapasztalat szerzése egy helyi zöldségeskertbe.
Savanyúság készítése az őszi zöldségekből.
Őszi időjárás jellemzőinek megtapasztalása, összefüggések keresése.
Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés, zászlók elhelyezése.
Látogatás a Babaházba
II. Boldogságóra Optimizmus gyakorlása

November

Tapasztalatok szerzése a TŰZ témakör ajánlásiból.
Gyümölcssaláta készítése.
Őszi jeles napunkon való aktív részvétel.
Őszi öltözködés, ismeretek, élmények, tapasztalatok az ősz jegyében.
Tök lápmás, sült tök készítése, csemegézése.
Állatok készülődése a télre.
III. Boldogságóra Kapcsolatok ápolása

December

Évszakváltás jellemzőinek megfigyelése.
Ünnepvárás, Télapóvárás.
Sült alma készítése, Télapónak sütemény készítése.
Adventi hagyomány megismerése, séta a községi adventi koszorúhoz.
Ajándékkészítés karácsonyra, készülődés az ünnepre.
Karácsonyi ünnepség az óvodában, fenyőfa állítása a csoportban.
IV. Boldogságóra Boldogító jócselekedetek

Január

Élmények az ünnepekről és az otthon töltött időről.
Téli időjárás és öltözködés összefüggésének keresése.
Hó és jég tulajdonságai, kísérletek a vízzel, a VÍZ témakör ajánlásai
által.
Téli örömök megélése, csúszkálás, hóember építése, szánkózás.
Testünk, testrészek, érzékszervek, érzékelő játékok.
Testséma fejlesztése.
V. Boldogságóra Célok kitűzése és elérése

Február

Farsangi előkészületek, a csoportszoba feldíszítése.
Télűzés, tavaszvárás hagyományainak felelevenítése.
Népszokások megismerése.
Farsangi műsor összeállítása, dalok, versek válogatása.
Jelmezek, szerepek kiválasztása.
A farsangi ünnepség megtartása. Farsangi bál.
VI. Boldogságóra Megküzdési stratégiák

Március

Évszakváltás, tavaszvárás.
Csíráztatás, faágak rügyeztetése.
A természet ébredésének folyamatos megfigyelése.
Vízparti élővilág nyomon követése, élményszerzések. VÍZ világnapja
Veteményeskertünk munkálatainak megkezdése.
Nyugi- ovi program
Tavaszi kirándulás szervezése a közelben.
VII. Boldogságóra Apró örömök élvezete

Április

Egészség hét szervezése, zöldségek, gyümölcsök, mozgások…
Vadászházba séta, állattartó telepre.
A FÖLD világnapja keretében program szervezése.
Húsvéti ünnepkör szokásainak felelevenítése.
A nagyszülők napjának szervezése, lebonyolítása.
Virágültetés ládákba, kiskertünkben veteményezés, kertgondozás.
VIII. Boldogságóra Megbocsátás

Május

A FÖLD témakör adta tevékenységek szervezése
Beszélgetés a családtagokról, szülőkről, nagyszülőkről anyák napja
kapcsán
Készülődés az ünnepekre, ajándék készítése az anyukáknak, nagymamáknak.
Tavaszi dalok, versek elsajátítása, a műsor összeállítása.
Az anyák napi és évzáró műsor lebonyolítása.
Gyermeknapi program szervezése.
IX. Boldogságóra Testmozgás

Június

Nyári játékok szabad környezetben, változatos helyszíneken.
Közös fagylaltozás a közeli cukrászdában.
Csoportkirándulás
Családi nap szervezése és lebonyolítása.
Zöld hét keretében programok szervezése.
Vadászautós kirándulás a határban.
X. Boldogságóra Fenntartható boldogság

Július

Intézményünk a nyári nagytakarítás miatt zárva tart.
Nyitás: 2023.08.01.

Augusztus

Homokvár építése, homokvárépítő verseny.
Aszfalt rajzok készítése, festés a szabadban, fóliafestés.
Medencézés, vízi játékok, labdázás.
Mozgásfejlesztő játékok szervezése változatos eszközökkel.
A kertünkben termett zöldségek, gyümölcsök ízlelgetése, fogyasztása.
A nyári élmények összegzése, felidézésük, beszélgetések.