Mazsola csoport

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok: Szécsényiné Ádok Szilvia

                                                                        Ráczné Purgel Ilona

      Pedagógiai asszisztensünk: Rehák Réka

       Dajka nénink: Bánfi Antalné (Ági néni)

A csoportunk létszáma 2021/2022-es tanévben 25fő, ebből 13 fiú és 12 lány, viszont az összetételünk változott 2 kislány, és 1 kisfiú elment tőlünk, 2-en jöttek hozzánk másik csoportból, illetve egy kisfiú pedig másik óvodából érkezett, ő mozgásában erősen akadályozott, az ő integrációja kiemelt feladatunk, igyekszünk őket szeretetteljesen beszoktatni, a csoportot eljuttatni a másság elfogadására. Már nagycsoportosok vagyunk. Az elmúlt években a gyermekek elfogadtak, megszerettek, bennünket, és nagymértékben egymást is. Ebben az évben az iskolaérettség kialakítása, elérése a célunk, amelynek fontos feladatai: alkalmazkodás, csoportban kezelhetőség, szabálytudat, feladattudat kialakítása, szükségletek késleltetésének elérése, valamint pozitív viszony kialakítása az iskolához –belső motiváció kialakítása.

Nevelőmunkánkban azt valljuk, hogy:

                                    „Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled,

                                               annál több áramlik rád vissza”

                                                                                                 (Sigmund Freud)

Ennek megfelelően fontosnak tartjuk, hogy az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes hangulat uralkodjék.  A gyermekek interperszonális kapcsolatait az érzelmi töltés és elfogadás jellemezze, védelmet, biztonságot nyújtsanak számukra.

A két új kisgyermeket is igyekszünk zökkenőmentesen beszoktatni.

Négy felnőtt dolgozik a csoportban, hatékonyan tudjuk a munkánkat közösen végezni, a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében.

 A tavaly kitűzött célunkat már nagy részben teljesítettük: az óvodai életbe jól beilleszkedtek és megszerették az óvodát a gyermekek. További célunk, hogy szeretettel, megértő pedagógusi attitűddel majd a csoportból igazi közösséget varázsoljunk. Személyes példaadásunkkal is neveljük a gyermekeket a különbözőségek elfogadására, a türelemre, toleranciára.

Mi felnőttek biztosítjuk a gyermekeknek, az életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően az inger gazdag környezetet, a sokszínű, változatos lehetőségeket, hogy pozitív szemléletű, a világra nyitott emberekké váljanak.

Tevékenységközpontú programunknak megfelelően játékos tevékenykedtetéssel,

 mozgással, zenével, dalos játékokkal, versekkel, mesékkel segítjük a gyermekek kommunikációjának, és együttműködésének megalapozását. Közösen átélt élményekkel, programokkal színesítjük az óvodai mindennapokat. 

Megfelelő tárgyi felszereltségünk segítségével, érdeklődést felkeltő képességfejlesztő játékszerekkel megteremtjük a nyugodt, fejlesztő játék feltételeit, biztosítjuk a szabadjáték lehetőségét.  Különös gondot fordítunk, olyan pedagógiai eszköztár létrehozására, amely kiválóan alkalmas a tevékenykedő, differenciált, egyéni fejlesztésre is.

A gyermekeink szüleivel segítő, empatikus, jó kapcsolatot tovább ápoljuk. Lehetőséget teremtünk, hogy betekinthessenek a gyermekeik mindennapjaiba, fejlődésébe, óvodai életébe.

Célunk és legfőbb törekvésünk továbbra is, hogy a csoportunkba boldog, alkotni képes, szerethető, harmonikusan, optimálisan fejlődő gyermekek járjanak.

CSOPORTOT ÉRINTŐ HAVI ESEMÉNYNAPTÁR

Szeptember

 • Középsősök lettünk!
 • Ismerkedés, mennyit változtunk..
 • Őszi gyümölcsök, zöldségek-gyümölcssaláta készítése.
 • Jeles nap : egészségvédelem sportpáyára kirándulunk
 • 1. Boldogságóra :Boldogságfokozó hála.
 • Népmese napja -bábelőadás megtekintése

Október

 • Körülöttünk az állatok-Állatok világnapja.
 • Őszi termések,zöldségek-vitaminsaláta kóstolása.
 • Őszi időjárás, öltözködés megfigyelése.
 • Veteményeskertünk gondozása, kerti munkák megismerése.
 • 2. Boldogságóra: Optimizmus gyakorlása.

November

 • „Tök jó”-hét. Töklámpás faragás
 • Egészségvédelem, testápolás, öltözködés.
 • Megismerem magamat-testrészek, érzékszervek.
 • Liba-hét. Márton-nap.
 • 3. boldogságóra: Kapcsolatok ápolása.

December

 • Adventi készülődés, gyertyagyújtás.
 • Luca-napja, Luca búza ültetése.
 • Mikulás-várás.
 • A mi családunk.
 • Karácsonyi készülődés, karácsonyi ünnepségünk megtartása.
 • Boldogságóra. Boldogító jócselekedetek.

Január

 • Újévi jókívánságok, szokások megismerése.
 • Tél örömei, medve-hét.
 • Madáretetés, téli állatvilág.
 • Téli időjárás, öltözködés.
 • Boldogságóra: Célok kitűzése és elérése.

Február

 • Emberek munkája, foglalkozások.
 • Farsangi készülődés, néphagyományok felelevenítése.
 • Farsang hét-zajkeltés, télűzés.
 • Ház körül élő állatok.
 • Boldogságóra: Megküzdési stratégiák.

Március

 • Ébredő természet, tavaszi rügyeztetés hajtatás.
 • Március 15.-ére emlékezünk.
 • Színek, színes kavalkád.
 • Kertészkedjünk !Tavaszi munkák az óvoda veteményes kertjében.
 • A víz az élet! -Víz világnapja
 • Boldogságóra: Apró örömök élvezete.

Április

 • Húsvéti készülődés, néphagyományok.
 • Tavaszi zöldségek, piac látogatás.
 • Mondom, látom, hallom, érzem! (érzékszerveink, érzékelés)
 • A föld napja-zöld-hét megtartása
 • Boldogságóra: Megbocsátás
 • Nagyszülők napja- nagyszülők köszöntése, közös délelőtt eltöltése.

Május

 • Közlekedés (járművek, színterek, szabályok)
 • Anyáknapi ünnepvárás, Édesanyák köszöntése.
 • Madarak és fák napja
 • 9.Boldogságóra: Testmozgás
 • Gyermeknap óvodánkban.

Június

 • Érkezik a nyár, nyárköszöntő, időjárás összefüggései.
 • A homok, tulajdonságai. Homokvár készítése.
 • Élményszerző séták, természetjárások óvodánk környékén.
 • Boldogságóra: fenntartható boldogság.
 • Családi nap megtartása.

Július

 • Intézményünk nyári takarítás miatt ZÁRVA!
 • Nyitás 2021. augusztus 2-án.

Augusztus

 • Labdajátékok Ovi-foci pályán.
 • Mozgásos játékok, élményszerző séták.
 • Pancsolás a medencében.