Kora gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére

„Kora gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére”
(Nyugi Ovi Program)

 Óvodánk kiválasztásra került a TÁMOP 5.2.10-15/1 „Kora gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére” kiemelt projektbe. A kormányzati szándékú országos programba 15 óvoda került bevonásra.
A projekt célja egy olyan nemzetközi prevenciós program adaptációja, amely a gyermekek, a szülők és a gyermekek nevelésében részt vevő pedagógusok, dajkák számára lehetőséget biztosít a bullying (tartós megfélemlítés, bántalmazás) felismeréséhez és megelőzéséhez, valamint kellő ismeretet és támogatást nyújt az e szempontból megfelelő társas környezet kialakításához. Szorongásmentes, kiegyensúlyozott, pozitív környezetben felnövekvő gyermek számára jóval kedvezőbbek a társadalmi beilleszkedés, a jó iskolai teljesítmény esélyei.
A projekt keretében kidolgozásra került egy olyan óvodáskorú gyermekeknél alkalmazható módszer, amelynek célja az óvodában előforduló megfélemlítés megelőzése, valamint kezelése.
A „Nyugi Ovi” egy komplex, egész intézményre kiterjedő program, amely magába foglal óvodai csoportfoglalkozásokat, az óvodai dolgozók számára érzékenyítő és módszertani tréningeket, a szülőket bevonó találkozókat és óvodai-családi rendezvényeket is.
A projekt tartalmilag és módszertanilag két külföldi, szélesebb körben elterjedt és hatékonyan működő bántalmazás-megelőző programra épít. A projekt első, előkészítő szakasza egy óvodai kutatás lebonyolítása volt, melynek célja az aktuális helyzetkép felvázolása az óvodáskori megfélemlítés előfordulásáról és a nevelők (óvodapedagógusok, szülők) probléma-érzékenységéről, ismereteiről, hozzáállásáról. Ennek érdekében kidolgozásra került két kérdőív: egy a szülők, egy pedig az óvodapedagógusok részére.
Felkészítő tréningen (20 óra) vettünk részt, melynek célja a program sikeres megvalósításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása volt.  A tréning első napján az intézmény minden dolgozójának részvétele szükséges volt, a második napon pedig a programot megvalósító óvodapedagógusok és mentorok felkészítése történt.  

A bántalmazás-megelőző programot egy egész napos óvodai-családi rendezvény vezette fel.

A prevenciós program gerincét az óvodai csoportfoglalkozások jelentették. Ezek az óvoda minden csoportjában párhuzamosan, az óvodapedagógusok vezetésével zajlottak. Az alapvetően öt napra lebontott (TEMATIKUS HÉT) tematika tíz darab 30 perces foglalkozást fed le. A foglalkozások keretbe ágyazottan történtek. A keretet az óvodába látogató űrlény – Szepi – történet adja. Ez a kis űrlény csak akkor érzi jól magát és marad a csoportban, ha a gyermekek betartják a bántalmazás ellenes szabályokat. Az általa írt levelek egy olyan kerettörténetet adnak, amely átível a csoportfoglalkozásokon és  egybeszövi az egyes gyakorlatokat, tevékenységeket, felolvasásuk mindig napindítóként szolgált. A történetben tündérek segítik Szepit. Zille a tündérlány, aki megérzi, ha valakit bántanak, Timó a tündérlovag, aki megvédi azt, akit bántanak. A napi gyakorlatokban szerepelnek drámajátékok, mozgásos játékok, külső világ tevékeny megismerése, rajz, mintázás, kézimunka, ének-zene, énekes játékok, anyanyelvi játékok. 
A foglalkozások egy-egy csoportszabályhoz kapcsolódnak, ezek megfogalmazását és elfogadását készítik elő lépésről lépésre. Ötujjas csoportszabály:
– „Mindenkit befogadunk!”
– „Elmondjuk, amit érzünk!”
– „Nem bántjuk egymást!”
– „Megvédjük azt, akit bántanak!”
– „Szólunk, ha valakit bántanak!”
A foglalkozások megvalósításához a csoportok több százezer forint értékben kaptak segédanyagokat és kreatív fejlesztő játékokat. Ezen kívül egy interaktív táblát és a dokumentáláshoz szükséges irodaszereket. A program megvalósítását egy úgynevezett feedback-tréning követte. Itt lehetőség nyílt a pilot-intézményeknek egymással és a programot kidolgozó szakemberekkel megvitatni a program megvalósítása során szerzett tapasztalatokat és a felmerülő nehézségeket, megoldásokat, amelyek segíthetnek a program továbbfejlesztésében.
A bántalmazás-megelőző program mellett kidolgozásra került egy olyan terápiás jellegű módszertani ajánlás, amely azokra a gyermekekre vonatkozik, akik veszélyeztetettek bántalmazás elkövetésében, vagy elszenvedésében. Az ezt megismertető 30 órás képzésen a 0-6 éves gyermekek gondozását, ellátását végző szakemberek vettek részt.
A projektben részt vevő kiválasztott 15 óvoda minősített címet kap, amelyet a jövőben hivatalosan is használhatnak.