Köszöntjük a Kurca-parti Óvoda honlapján!

Bemutatkozás

A szegvári Kurca-parti Óvoda Csongrád megyében, Szentes várostól délre, 8 km-re található. Falunk határa igen hosszú, nyugaton egészen a Tiszáig, délen Mindszent város határáig, keleten Derekegyházig terjed. Szegvár a „vizek falva”: területén folyik keresztül a Kurca és a Kórógy ér, és a község közepén levő Kórógy-tó, a település kellemes színfoltja.
Óvodánk 1950. július 10-től működik jelenlegi helyén. A  régi építésű polgári ház az évek folyamán több változáson esett keresztül.
Az intézményünk 2006. szeptember 1-től vette fel a Kurca-parti Óvoda  nevet.
 
Jelenleg a 131 férőhelyen 6 óvodai csoportban (homogén) 114 óvodáskorú gyermek és 3 különleges bánásmódot igénylő gyermek harmonikus személyiségfejlesztését biztosítjuk érzelmi biztonságot nyújtó, derűs,  szeretetteljes óvodai légkörben. A családok megváltozott életkörülményeiből adódóan óvodánkban a társadalom valamennyi rétegének gyermeke jelen van. Közöttük egyaránt található ingerszegény, csonka családból származó, nehezen nevelhető, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, illetve kiváló képességű, jó családi háttérrel rendelkező, értelmiségi családból származó gyermek is.
A hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekek viszonylagosan magas száma miatt pedagógusi és szülői támogatással jött létre az „Együtt Egészséggel a Szegvári Óvodások Jövőjéért” Alapítvány, melynek célja az óvodai nevelőmunka színvonalának fejlesztése, hatékonyabbá tétele, a hátrányos helyzetű családok segítése.
Az adott körülmények az óvoda részéről egy nagyon tudatos fejlesztést feltételeznek a hátránykompenzálásban és tehetséggondozásban.
 

Az óvoda személyi ellátottsága

 
Óvodánkban a szakmai munkát egy függetlenített óvodavezető irányítja 12 fő óvodapedagógussal, 2 fő pedagógiai asszisztenssel, 6 fő dajkával valamint 9 fő egyéb technikai dolgozóval együtt.
A mindennapjainkat az életre való nevelés határozza meg, melyet a Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai Program szerint szervezünk. Mára lényegesen megváltozott az óvoda funkciója és átalakult az óvodahasználók köre, mindezek következményeként a kompetencia program csomagból magunkénak tekintjük a komplexitást, a rendszerszerű látásmódot, a tapasztalatba ágyazott képességfejlesztést, a feldolgozási módszerek sokféleségét. A túlméretezett műveltségi tartalmakkal szemben a használható ismereteket, és információkat helyezzük előtérbe. A gyermeki személyiség fejlődést kiemelten kezeljük.
Nevelőtestületünk évekkel ezelőtt felismerte, hogy változó világunkban a pedagógus személyisége megkívánja a komplex, rugalmas látásmódot, így az új dolgok iránti elfogadáshoz a bátor, kezdeményező, kipróbáló, új iránt fogékony személyiség megléte szükséges. Az óvodapedagógus kollégák attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekeink számára. Megértő, türelmes, érzelmileg elfogadó partneri szerepet töltünk be az együttnevelésben.
 
  • Követelményünk és elvárásunk, hogy előítéletektől mentesen közeledjünk a különböző kultúrájú családokhoz.
  • Figyelembe vesszük a gyermeki esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód biztosításának követelményét.
  • A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez speciálisan képzett szakemberek közreműködését vesszük igénybe.
  • A dajkát, a pedagógiai asszisztenst a pedagógiai munka közvetlen segítőjének tekintjük, egyike a gyermeket nevelő felnőtteknek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre.
  • Az együttműködés, a munkamegosztás tudatos folyamat, melynek tervét, a csoportnaplóban jelenítjük meg .
  • A nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája elengedhetetlen a feladataink megvalósításához (óvodatitkár, konyhai kisegítők, udvaros).
 
Szakmai munkánk sikerének alapja, hogy olyan óvodában neveljük gyermekeinket, ahol a gyermekek, a szülők és a munkatársak egyaránt felszabadultan, biztonságban érzik magukat.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeink sikerorientáltak legyenek, környezetükben jól eligazodjanak, problémájukra saját megoldást találjanak, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezzenek.
Fő cél, hogy minden gyerekből kibontakoztassuk a testi, szellemi, biológiai és erkölcsi képességeik , tulajdonságaik maximumát. Ebben a hosszú folyamatban hangsúlyos helyet foglal el a szabad játék, amely személyiségük teljes kibontakoztatásához vezethet, hiszen a játék a fejlődés és a fejlesztés legjobb eszköze óvodáskorban.
 
Iskoláskor kezdetére munkánk eredményeként a gyermekek választékosan használják anyanyelvüket, gondolataikat világosan fejezik ki, nyílt, barátságos, érdeklődő, és érzelem teli iskolásokká válnak.
Minden gyermek érték számunkra, és ahhoz, hogy a bennük lévő értékek, lehetőségek megvalósuljanak a mi szakértelmünkre van szükségük. Amellett, hogy biztosítjuk gyermekeink számára az önfeledt, boldog gyermekkort, gondolnunk kell jövőjükre is, arra, hogy sikeres felnőtté úgy vállnak, ha képességeik, tudásuk alkalmazhatóvá válik, mellyel gazdagíthatják majd szűkebb és tágabb környezetüket.
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Intézményünk a család nevelőpartnereként egészíti ki a családi nevelést. A szülő és az óvoda kapcsolata kölcsönösen elismert szabályokon nyugvó, a gyermek érdekében történik.
Tudjuk, hogy fejlődő oktatási rendszerünkben szükség van  lelkesedő óvodapedagógusokra, akik kellően motiváltak, szeretik a hivatásukat, éppen ezért nagy megtiszteltetés számunkra, hogy községünkben megbecsült pedagógusokként dolgozhat nevelőtestületünk valamennyi tagja. 
Csurka Zoltánné
Óvodavezető

Csoportjaink

Szivárvány csoport

Szivárvány nagycsoport Óvodapedagógus: Homoki-Szabóné Köves Vivien Pedagógiai asszisztens: Sipter-Rehák Réka Dajka: Gyenesné Kobzos Ágnes   A csoportunk 21 gyermekkel kezdte meg szeptemberben az óvodai életet. A gyermekek viszonylag gyorsan visszaszoktak a csoport jól...

Nyitnikék csoport

    A csoport felnőttei: Kispálné Gémes Csilla óvodapedagógus Kiss Renáta pedagógiai asszisztens Tulipán Petra dajka   A Nyitnikék középső csoportunk szeptemberben 24 fővel kezdte meg óvodai életét. A gyermekek új csoportszobában, kettő megszokott és...

Mazsola csoport

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok:Szécsényiné Ádók Szilvia                                                                               Ráczné Purgel Ilona   Pedagógiai asszisztensünk: Orosz Anita  Dajka nénink: Bánfi Antalné-Ági néni Nevelőmunkánkban azt...

Kisvakond csoport

  A Kisvakond csoportba 23 gyermek érkezik nap, mint nap. 7 gyermek már középső óvodás korú, 16gyermek kiscsoportos. Minden nap mesélünk, verselünk, éneklünk, de legfőképpen sokat játszunk.Játékokon keresztül szerzünk újabbnál újabb tapasztalatokat. Imádunk...

Ficánka csoport

  Óvó néni: Horváthné Béres Edit Pedagógiai asszisztens: Kovács Tímea Dajka néni: Mészáros Renáta A Ficánka-középső csoport ezt a nevelési évet 21 fő gyermekkel, 9 lány és 13 fiú arányában kezdte meg. Nagyon nyitottak vagyunk minden újdonság iránt, figyelemmel...

Eszterlánc csoport

Óvónő: Szűcsné Ábrahám Mária Pedagógiai asszisztens: Ohratka Regina Renáta Dajka: Kozma Szilvia A 2022- 2023-as nevelési évet az Eszterlánc nagycsoport 21 fővel kezdte meg, 13 fiú és 8 lány arányában. Csoportunkban a mindennapi tevékenységeken keresztül az életre való...

Jeles nap a Kurca-parti Óvodában

70 éves a Kurca-parti Óvoda, 25 éves az Együtt, Egészséggel a Szegvári Óvodások Jövőjéért Alapítvány Jeles napot szerveztünk  2022. május 31-én az egészség jegyében a Kurca-parti Óvodába! Megnyitó beszédet mondott Vigh Mária intézményvezető, Marsovszki Etelka...

Meghívó

Óvodai nyílt napraMeghívó Kedves Szülők!Szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket gyermekükkel együttóvodai nyílt napunkra,melyet 2022. április 6-án szerdán tartunka Kurca-parti Óvodában.Ezen a délelőttön betekintést kaphatnak az óvodánkban folyó életről. Részesei...

A Kurca-parti Óvoda ismét elnyerte a Zöld Óvoda címet

15. alkalommal hirdette meg az Agrárminisztérium a „Zöld Óvoda” pályázatot, amelyen a szegvári Kurca-parti Óvoda is sikeresen szerepelt, így 3 év időtartamra elnyerte a „Zöld Óvoda” címet. Az elismerést Csurka Zoltánné, az óvoda korábbi vezetője vette át Rácz András...

2021/2022. nevelési év beiratkozási tájékoztatója

Letölthető dokumentumok Kurca-parti-Óvoda-beiratkozási-felhívás-2021-2022.-évreLetöltés Óvodai-felvétel-iránti-kérelemLetöltés...

Tájékoztatás

Csurka Zoltánné, a Kurca-parti Óvoda vezetője az alábbi intézkedésekről tájékoztatom a Kedves Szülőket: A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 31.) Kormányrendelet szabályokat állapított meg a járványügyi készültségi...

Bábmanók pályázat

Bábmanók A szegvári Kurca-parti Óvodában kiemelt nevelési területként fontosnak tartjuk a gyerekeknek és a gyerekekkel játszott bábjátékot. Anyanyelvi -és bábmunkaközösségünk részeként működő Kerekerdő bábcsoportunk rendszeresen bábozik a saját óvodánkban, de...

Anyanyelvi-és báb munkaközösség éves terve 2020-2021.

Készítette: Kondacs Mohályné mk. vezetőHelye: Kurca-parti Óvoda Szegvár, Hunyadi u. 25. 6635 kurcaovi@gmail.com tel: 63/ 364-833;  30/7015840Időtartam: 2020.szeptember 1. – 2021.augusztus 31.Tagok: Nevelőtestület óvodapedagógusaiVezető: Kondacs Mihályné...

Oktatási Hivatal bázisintézménye 2020-2023.

OKLEVÉL  A Bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó,...

Lovaglás a Kurca-parti Óvodában

2016. november 18-án a Szegvári Tűzköves alapítvány lovainak bevonásával minden óvodás gyermek számára felejthetetlen programot szerveztünk. Fontos számunkra, hogy az ovisaink tapasztalatok útján szerezzenek ismereteket, ezért úgy gondoltuk, hogy a lóval való...

Jeles nap a Kurca-parti Óvodában

70 éves a Kurca-parti Óvoda, 25 éves az Együtt, Egészséggel a Szegvári Óvodások Jövőjéért Alapítvány Jeles napot szerveztünk  2022. május 31-én az egészség jegyében a Kurca-parti Óvodába!...

Meghívó

Óvodai nyílt napraMeghívó Kedves Szülők!Szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket gyermekükkel együttóvodai nyílt napunkra,melyet 2022. április 6-án szerdán tartunka Kurca-parti Óvodában.Ezen a...

Tájékoztatás

Tájékoztatás

Csurka Zoltánné, a Kurca-parti Óvoda vezetője az alábbi intézkedésekről tájékoztatom a Kedves Szülőket: A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 31.)...

Bábmanók pályázat

Bábmanók pályázat

Bábmanók A szegvári Kurca-parti Óvodában kiemelt nevelési területként fontosnak tartjuk a gyerekeknek és a gyerekekkel játszott bábjátékot. Anyanyelvi -és bábmunkaközösségünk részeként működő...

Oktatási Hivatal bázisintézménye 2020-2023.

OKLEVÉL  A Bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi,...

Lovaglás a Kurca-parti Óvodában

Lovaglás a Kurca-parti Óvodában

2016. november 18-án a Szegvári Tűzköves alapítvány lovainak bevonásával minden óvodás gyermek számára felejthetetlen programot szerveztünk. Fontos számunkra, hogy az ovisaink tapasztalatok útján...

Ajándék

Ajándék

Az adventi készülődés időszakában, mindenki azzal foglalatoskodik, hogyan és mivel szerezzen örömet szeretteinek. A mi óvodásainkat is nap, mint, nap már az izgalom tölti el, vajon milyen meglepetés...

Boldogságórák a 2020/2021. tanévben

1. óra – 2020. szeptember

1. óra – 2020. szeptember

Eszterlánc csoport Az idei nevelési évtől mi is csatlakozunk a Boldogságórákhoz. Reményeink szerint olyan Program sorozatot tudunk ezzel biztosítani a gyerekek számára, amivel formálhatjuk a kis...

Boldogságórák a 2019/2020. tanévben

10. óra – 2020. június

10. óra – 2020. június

Kisvakond csoport Újra együtt A COVID19 vírus okozta negatív érzelmeket, az újra találkozás örömével, a közös együttléttel, az örömteli tevékenységekkel, pozitív érzelmi hatások megélésével...

6. óra – 2020. február

6. óra – 2020. február

Kisvakond csoport A Kisvakond csoportban az érzelmekkel, félelmekkel való megküzdési stratégiákat helyeztünk előtérbe. Rávilágítottuk a gyermekeket arra, hogy egy-egy akadály nem azért áll előttünk,...

5. óra – 2020. január

5. óra – 2020. január

Kisvakond csoport A Kisvakond csoport közös célt tűzött ki aga elé, hiszen a célok eléréséhez gyakran arra van szükség, hogy együttműködjünk, s az ilyen társas kapcsolatok önmagukban is fokozni...

4. óra – 2019. december

4. óra – 2019. december

Kisvakond csoport A szegvári Kurca-parti Óvoda Kisvakond csoportja hétről – hétre hangolódott az elkövetkezendő ünnepekre. Nagyon örültünk annak a lehetőségnek, hogy a községi adventi...

3. óra – 2019. november

3. óra – 2019. november

Kisvakond csoport Elérkezett a ,,Társas kapcsolatok”-hónapja a Kisvakond csoportba. Kiemelt feladatunknak tartjuk a társas kontaktusok pozitív alakulását.E témát resztoratív-körben készítettük elő....

2. óra – 2019. október

2. óra – 2019. október

Kisvakond csoport A szegvári Kurca-parti Óvoda Kisvakond középső csoportjában „AZ OPTIMIZMUS GYAKORLÁSA” Boldogságóra témájához érkeztünk. Nagy öröm számunkra, hogy a „Hála gyakorlása” téma után, a...

1. óra – 2019. szeptember

1. óra – 2019. szeptember

Kisvakond csoport Nagy öröm számunkra, hogy a 2019/2020-as Nevelési évünkre is sikeresen megnyertük a Boldog Óvoda pályázatot, így immár a szegvári Kurca-parti Óvoda Kisvakond csoportja második...

Díjátadó

Díjátadó

Nagy öröm számunkra, hogy a Kurca-parti Óvoda a tavalyi évhez hasonlóan, az idei évben is sikeres pályázat keretében, a Boldog Óvoda programcsomagot adaptálhatja, mely a derűs és élmény gazdag...

Boldogságórák a 2018/2019. tanévben

10. óra – 2019. június

10. óra – 2019. június

Kisvakond csoport Valljuk, hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését, aminek alapfeltétele a családdal való együttműködés. Igyekszünk...

9. óra – 2019. május

9. óra – 2019. május

Kisvakond csoport Flexibilis időkeretben, példamutató felnőtt jelenléttel, a gyermekek egyéni tempójához igazodva gyakoroltuk az egészséges életmódra nevelés és egészséges életvitel megalapozásának...

8. óra – 2019. április

8. óra – 2019. április

Kisvakond csoport A Kisvakond kiscsoportba járó gyermekek nagyon szeretik a kézikönyv meséit.  E hónap témáját az ajánlott mesére alapoztuk (Bezzeg Andrea: Tündéri bocsánat c.mesére), a...

7. óra – 2019. március

7. óra – 2019. március

Kisvakond csoport A Kisvakond kiscsoportba járó gyermekek érdeklődési körének és az életkori sajátosságuk figyelembevételével terveztem és szerveztem meg az e havi Boldogságórát. Öt napon keresztül...

6. óra – 2019. február

6. óra – 2019. február

Kisvakond csoport A Kurca-parti Óvoda Kisvakond kiscsoportjának gyermekei folyamatosan alkalmazzák, – ha szükséges a felnőttek segítsége által- az eddigi Boldogságórákon hallott pozitív...

5. óra – 2019. január

5. óra – 2019. január

Kisvakond csoport Az új évet a „Kisvakondok” szünetben megélt élményeinek elmondásával kezdtük meg. A barátok segítették is egymást, közösen átélt pillanatokról meséltek. A resztoratív-kör igen...

4. óra – 2018. december

4. óra – 2018. december

Kisvakond csoport Jótett – kalendárium A szegvári Kurca-parti Óvodában decemberben, elkezdődött a folyamatos készülődés, ráhangolódás a Mikulás és Fenyő-ünnepségeinkre. Az adventi időszakban a...

3. óra – 2018. november

3. óra – 2018. november

Kisvakond csoport Kedves Olvasó! Fontosnak tartjuk mi, Kisvakond csoportban dolgozó felnőttek a szociális, beilleszkedési folyamatok, társas kapcsolatok pozitív alakulását. A csoportba járó...

2. óra – 2018. október

2. óra – 2018. október

Kisvakond csoport Kedves Olvasó! A szegvári Kurca-parti Óvoda Kisvakond kiscsoportjának életébe „A hála gyakorlása” során alkalmazott szociáliskészség fejlesztő játékok pozitív, jótékony hatását...

1. óra – 2018. szeptember

1. óra – 2018. szeptember

Kisvakond csoport Boldogságórát tartó óvoda pedagógusok: Ágostonné Szécsényi Erika, Horváth Ágota Kedves Olvasó! Mi vagyunk a Kisvakond kiscsoport! A mi óvodánk a szegvári Kurca-parti parti Óvoda. A...

Kurca-parti Óvoda
6635 Szegvár, Hunyadi J. u. 25.