Ficánka csoport boldogságórái

2021/2022. tanév

1. óra

A Ficánka kiscsoport a szeptemberi hónapban a beszoktatási időszak folyamatát éli. Sajnos nagy betegséghullám törte meg ezt az időszakot, amikor is a gyermekek kezdték egymást megismerni, elfogadni, ugyanúgy-mint a csoport felnőtteit. A Hála-témakört életkori sajátosságaiknak megfelelően igazán még megfogalmazás szintjén nem tudták közzétenni, de megtapasztalások által már ráéreztek a gyermekek arra, hogy miért is lehetünk hálásak. Például: hálásak vagyunk azért, mert kisütött a napocska és a sok esőzés után a szabadban tudtunk játszani. Vagy a nagyobbaktól kölcsön kaptunk egy jó kis sátrat, amivel nagyon jót játszottunk egy délelőtt folyamán; ezért is hálásak lehetünk. Boldog Dórával is megismerkedtek a gyermekek, aki a MESECSENGŐ szavára hívta őket, Bezzeg Andrea meséjére, ami a Hála-fáról szólt. S mi is elkészítettük a mi kis hála-fánkat, amire őszi színekben pompázó levelek kerültek, a gyerekek által.

2. óra

Egész hónapban sajnos a betegség határozta meg a Ficánka kiscsoport mindennapjait. Így az optimizmus gyakorlása témakör is nagyon kevés létszámmal az egyik kedvelt meséjük által ; Szutyejev: Az alma és a hozzákapcsolódó mozgásos- dalos játék; Gryllus Vilmos: Alma, Alma, illetve gyurmázás tevékenység valamint játéktevékenységek során valósultak meg, az életkori sajátosságaikat figyelembe véve. Megtapasztalás és élményszerzés útján átélték a gyermekek azt, hogy kitartással, sikeres cselekvéssel le lehet győzni az akadályokat és mindenre találhatunk megoldást. A jövő hónapban, reméljük több gyermekkel tudjuk megvalósítani az adott témát.