Facebook oldalunk

A csoport felnőttei: Kispálné Gémes Csilla és Pitiné Joó Márta óvodapedagógusok, Bánfi Antalné dajka néni.

A Nyitnikék középső csoportunk szeptemberben 22 fővel kezdte meg óvodai életét. A gyermekek a megszokott helyen, a tavalyi csoportszobában, valamint a megismert, megszeretett felnőttek és csoport társak körében gyorsan visszaszoktak a csoportban felállított eddig jól működő szokásrendszerünkbe. Mindennapjainkat a vidám, derűs, szeretetteljes légkör jellemzi, mely elengedhetetlen a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődésének és fejlesztésének. Komplex módon, az egyéni igényeket figyelembe véve történik az egészséges életmódra nevelés, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, valamint az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. A játékba ágyazott tevékenységekkel, a cselekedtetésekkel egybekötött megtapasztalásokkal és élményszerzésekkel biztosítjuk a gyermekek érdeklődésének és megismerési vágyának kielégítését. Csoportunkban nagyon fontosnak tartjuk a betegségek megelőzését és az egészséges életmódra nevelést, ezét minden nap elegendő, de kellő időt biztosítunk a szabad levegőn való változatos mozgásra, valamint friss, vitamin gazdag gyümölcsök fogyasztására. Célunk, hogy minden gyermek, aki a csoportunkba jár, örömmel, szívesen érkezzen reggelente óvodába, és a nap folyamán színes és változatos játéktevékenységekkel gazdagodjon a szabad játék, és a baráti kapcsolataik erősödjenek.

 

Szeptember

 • Középsősök lettünk, óvodai élet beindulása.
 • Felfedező, élményszerző séták, kirándulások szervezése.
 • Látogatás a Babaházba.
 • A természet változásainak folyamatos megfigyelése, megtapasztalása.
 • Termények, termések gyűjtése, felhasználásuk.
 • Őszi gyümölcsök, zöldségek kóstolgatása, válogatásuk.

Október

 • Őszi munkálatok a kertünkben, sepregetés, gereblyézés.
 • Kirándulás, tapasztalat szerzése egy helyi zöldségeskertbe.
 • Savanyúság készítése az őszi zöldségekből.
 • Őszi időjárás jellemzőinek megtapasztalása, összefüggések keresése.
 • Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés, zászlók elhelyezése.
 • Kirándulás a helyi sportpályára.

November

 • Tapasztalatok szerzése a tűz témakör ajánlásiból.
 • Gyümölcssaláta készítése.
 • Őszi jeles napunkon való aktív részvétel.
 • Őszi öltözködés, ismeretek, élmények, tapasztalatok az ősz jegyében.
 • Tök lápmás, sült tök készítése, csemegézése.
 • Állatok készülődése a télre.

December

 • Évszakváltás jellemzőinek megfigyelése.
 • Ünnepvárás, Télapóvárás.
 • Sült alma készítése, Télapónak sütemény készítése.
 • Adventi hagyomány megismerése, séta a községi adventi koszorúhoz.
 • Ajándékkészítés karácsonyra, készülődés az ünnepre.
 • Karácsonyi ünnepség az óvodában, fenyőfa állítása a csoportban.

Január

 • Élmények az ünnepekről és az otthon töltött időről.
 • Téli időjárás és öltözködés összefüggésének keresése.
 • Hó és jég tulajdonságai, kísérletek a vízzel, a víz témakör ajánlásai által ál által.
 • Téli örömök megélése, csúszkálás, hóember építése, szánkózás.
 • Testünk, testrészek, érzékszervek, érzékelő játékok. Testséma fejlesztése.

Február

 • Farsangi előkészületek, a csoportszoba és a zsibongó feldíszítése.
 • Télűzés, tavaszvárás hagyományainak felelevenítése.
 • Népszokások megismerése.
 • Farsangi műsor összeállítása, dalok, versek válogatása.
 • Jelmezek, szerepek kiválasztása. A farsangi ünnepség megtartása. Farsangi bál.

Március

 • Évszakváltás, tavaszvárás.
 • Csíráztatás, faágak rügyeztetése. A természet ébredésének folyamatos megfigyelése.
 • Vízparti élővilág nyomon követése, élményszerzések.
 • Víz világnapja Veteményeskertünk munkálatainak megkezdése.
 • Nyugi- ovi program

Április

 • Egészség hét szervezése, zöldségek, gyümölcsök, mozgások.
 • Vadászházba séta, állattartó telepre.
 • A FÖLD világnapja keretében program szervezése.
 • Húsvéti ünnepkör szokásainak felelevenítése.
 • A nagyszülők napjának szervezése, lebonyolítása.
 • Virágültetés ládákba, kiskertünkben veteményezés, kertgondozás.

Május

 • A Föld témakör adta tevékenységek szervezése
 • Beszélgetés a családtagokról, szülőkről, nagyszülőkről anyák napja kapcsán
 • Készülődés az ünnepekre, ajándék készítése az anyukáknak, nagymamáknak.
 • Tavaszi dalok, versek elsajátítása, a műsor összeállítása.
 • Az anyák napi és évzáró műsor lebonyolítása.
 • Gyermeknapi program szervezése.

Június

 • Nyári játékok szabad környezetben, változatos helyszíneken.
 • Közös fagylaltozás a közeli cukrászdában.
 • Csoportkirándulás autóbusszal.
 • Családi nap szervezése és lebonyolítása.
 • Zöld hét keretében programok szervezése.
 • Vadászautós kirándulás a határban.

Július

 • Napfürdőzés, medencézés, vízhez szoktatás. Homokvár építése, homokvárépítő verseny. Játék a szabadban, sárkányeregetés, szélforgó. Aszfalt rajzok készítése, festés a szabadban, fóliafestés
 • A levegő témakör tématerv javaslataiból válogatás.
 • Medencézés, vízi játékok, labdázás. Buborékfújás, szélszalag.
 • Mozgásfejlesztő játékok szervezése változatos eszközökkel Felhő les a napfürdőzés közben.
 • A kertünkben termett zöldségek, gyümölcsök ízlelgetése, fogyasztása
 • Szabad játék változatos kültéri helyszíneken.

Augusztus

 • Intézményünk nyári takarítás miatt zárva tart. Nyitás 2019. szeptember 2-án.

Készítette: Pitiné Joó Márta és Kispálné Gémes Csilla.

 
Tetejére