Beszámoló az Anyanyelvi-és Báb szakmai munkaközösség éves munkájáról

2016. június

A munkaközösség 2015. szeptember 1-től működik a Kurca-parti Óvodában.

Tagjai a nevelőtestület óvodapedagógusai, de a bábjátékban szívesen vettek részt a pedagógiai asszisztensek, és a dajkák is.

Célkitűzéseinkben szerepelt, hogy a felnőttek, és a gyerekek bábcsoportja is járuljon hozzá az intézményünk közösségformálásához. A közös játékkal ez sikerült is.

További célkitűzéseim:

1.      Azonos érdeklődésű, bábos beállítású óvodapedagógusok segítsék az intézmény nevelő-oktató munkáját.

2.      Óvodai csoportjainkban a pedagógiai bábjáték segítségével a gyermekek jobb megismerésére, fejlesztésére törekszünk.

3.      Tudatos nevelési eszközként kívánjuk alkalmazni a gyermekek anyanyelvi fejlesztésében, motivációként, segédanyagként.

4.      Együttesen valljuk, a bábozás, bábkészítés az óvodai tevékenységünkben a gyermek örömforrása, amely lehetőséget ad ismeretek elsajátítására, valamint élményeik feldolgozására, eljátszására a bábozás segítségével.

5.      Az Anyanyelvi-és bábmunkaközösség éves munkatervvel rendelkezik, és az eltelt időszakról beszámolót készít.

6.      Neves szakemberekkel együttműködve segítjük a bábkultúra intézményen kívüli elismertségét / Bábszínházi világnap megünneplése, bábjáték más intézményekben /

7.      Bábmanók csoportjában, a nagycsoportosoknak heti elfoglaltsággal tehetséggondozó  foglalkozást tartunk.

8.      Kerekerdő bábcsoport tagjai színvonalas előadásokkal járuljon hozzá az intézményünk jó hírnevének gyarapításához, közösségformálásához.

Szeptemberben újra indult a Bábmanók, a nagycsoportosok heti bábfoglalkozása 16 gyermekkel.

Ősszel, szeptemberben már indult is a munka, hiszen meghívást kaptunk Erdélybe egy bábos előadásra. A Káposzta Fesztiválra stílusosan népi ihletésű összeállítással, fakanálbábokkal készültünk, „ Kerek a káposzta” címmel. A másik előadásunk is illeszkedett tartalmilag a fesztiválhoz, hiszen a mesénk címe „ Kecskére bízta a káposztát” volt, amit nagyméretű kesztyűbábokkal játszottunk el. Köszönettel tartozunk Ráczné Purgel Ilona óvónőnek a fakanálbábok szakszerű elkészítéséhez nyújtott önzetlen segítségéért.

Az erdélyi óvodásoknak fakanálbábokat készítettünk kézműves foglalkozások keretében.

A fesztiválon eljátszott bábjátékok a nézőknek tetszett, csak a sok rászervezett program, helyszín miatt kevesen nézték meg.

Szegvári óvodásainknak a Népmese napján báboztuk el mindkét bábjátékot, a gyerekek örömére.

Októberben, Mindszenten a „ Tök napon”  szerepeltünk mindkét bábjátékkal a mindszenti gyerekek és felnőttek előtt.

Novemberben egy összefoglaló dolgozat keretében került leírásra az óvodánkban, a csoportokban folyó bábos tevékenység.

Decemberben, csoportonként készítettek különböző technikákkal mikulásbábokat, figurákat a gyerekek az óvodapedagógusok segítségével, vagy ajándékként kapták.

A munkaközösség céljai közt szerepel az is, hogy az óvodapedagógusok tudatosan alkalmazzák a bábot, a bábjátékot a nevelő-oktató munkájukban.

Szép példa azok munkájában, akik a portfolióztak, és a ellenőrző látogatások alatt témaként bábjátékot vállaltak. Gratulálunk nekik, hiszen sikeres volt a bábos elképzelésük megvalósítása, a gyerekek pedig örömteli élményhez jutottak.

Februárban, a farsang időszakában több csoportban is készültek bohócok, vidám figurák gyerekekkel, illetve gyerekeknek meglepetésként. A szülők is besegítettek munkadélután keretében, a Zsákbamacska” ajándékaiba.

Márciusban, a Bábszínházi világnap rendezvény sorozatába immár második éve kapcsolódtunk be. Március 21-én az óvodában vendégszerepelt Perneki Jánosné Ildikó néni , aki elismert bábszakértő. A játékában a gyerekek gyönyörködhettek, majd a tudását adta át ismét nekünk , óvodapedagógusoknak. Megtisztelő, hogy eljön hozzánk, és örömmel viszi hírét a szegvári bábos életnek. Szegvári Naplóban jelent meg az eseményről híradás, fényképek. Köszönet jár mindenkinek a szervező munkájáért.

Áprilisban, több csoportban is a nyíltnapok keretében történt csoportbeli bábozás, mint irodalmi alkotásoknak , mondókáknak, mesének, daloknak  a megjelenítése, motivációra. Jó példa volt, hogy a szülők betekintést kapjanak, lássanak bábos megjelenítést, bábos alkalmazást. Közös bábélményhez jutottak a családok.

Májusban, újra gyűjtőmunkába fogtunk, díszleteket, bábokat készítettünk, szerepet osztottunk, majd próbáltunk.

Gyermeknapi előadásra „ A Kolontos Palkó „ című mesét óriás bábokkal, és a „ Bújj, bújj zöld ág „ című összeállítást fakanálbábokkal adtuk elő az óvodásainknak.

Nyárra, a Tó-fesztiválra van felkérésünk bábelőadásra.

Mindenkinek köszönöm a munkáját, a bábjáték iránti érdeklődését, elhivatottságát.

Jó pihenést kívánok !

Kondacs Mihályné mk.v.

Szegvár, 2016. június 9.

http://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/23643/szivarvany_gyermekei_-_verseles_babbal