Alapítvány

Bemutatkozás

 Az Együtt Egészséggel a Szegvári Óvodások jövőjéért Alapítvány 1997 óta működik intézményünkben.

Fő céljaink

  • A szegvári Kurca-parti Óvodában folyó komplex személyiségfejlesztés megvalósítása.
  • Nevelőmunka színvonalának emelése (szakmai eszközök, udvari játékok, kirándulások, továbbképzések).
  • Az allergiás gyermekek óvodai közösségben való foglalkoztatásának segítése.
  • A hátrányos vagy veszélyeztetett gyermekek életkörülményeinek segítése.

Az eltelt időszakban kapcsolódtunk az Óvodánk szokás és hagyományrendszeréhez, (pl. ünnepek szervezése: Farsang, húsvét, karácsony, tanévzáró, ballagás.) Nem csak tárgyi eszközök vásárlásával, hanem önkéntes segítők, munkadélutánok szervezésével járulunk hozzá az előkészítés és lebonyolítás folyamatához minden évben.

Egyéb, már megszokottnak, hagyományosnak mondható rendezvényeink: a „Jeles napok”: Családi nap, Nagyszülők napja, Sportnap vagy Apák napja. Alapítványunk ezen alkalmakkor is közreműködik.  Plakátok, szórólapok készítésével, szervezőmunkával, eszközök, jutalmak beszerzésével támogatjuk ezeket a rendezvényeket.

Intézményünkben 124 gyermek vesz részt az oktató-nevelő munka folyamatában. Az ő szüleik, hozzátartozóik jelentős tömegbázist jelentenek egy-egy megmozdulás kapcsán.

Évente igyekszünk támogatni óvodánk 6 csoportját papír írószer vásárlásával, fejlesztő játékeszközök beszerzésével. Támogatjuk az angol nyelv oktatását, a gyermekek vízhez szoktatásához uszodabérlet vásárlásával járulunk hozzá. Támogatjuk kirándulások szervezését.

Igyekszünk maximálisan feltárni, kihasználni a pályázati lehetőségeket. Több sikeres pályázati projekt részesei voltunk már. Bevételeinket ezen kívül az SZJA 1%-ából befolyó támogatások, valamint a két évenként megszervezésre kerülő jótékonysági óvoda bálak támogatásai, valamint csekély mértékben egyéni felajánlások alkotják.

Amire talán a legbüszkébbek vagyunk

2010-ben óvodánk kertjében egy „ovi-falut” sikerült létrehozni, gyermekméretű házakkal, utakkal, jelzőtáblákkal, teljesen felszerelve. Ez a létesítmény nem csak a mi óvodásainknak nyújt különleges játék és tapasztalati lehetőségeket, de a környező településekről is gyakran fogadunk látogatókat. Mindennapos használata miatt állagmegóvására, folyamatos karbantartására, eszközeinek javítására, pótlására van szükség, amiben szintén közreműködünk. 

2013-ban a fenntartóval, és más civil szervezetekkel szoros összefogással sikerült kialakítanunk egy só szobát intézményünkben, aminek használatával, sikerrel járulunk hozzá az egészségmegőrzéshez, asztmás, allergiás gyermekek gyógyulásához. Igénybe vételét községünk valamennyi lakójának elérhetővé tettük. 
Az Alapítvány együttműködik a községben működő más civil szervezetekkel is (Közösségfejlesztők, Faluszépítők, Kurca-Völgye Egyesület, stb.) látogatjuk egymás rendezvényeit, segítjük a szervezőmunkát.
Testvér településünk, az Erdélyi Felsősófalva óvodájával, és a településen működő Kodáros Egyesülettel is igyekszünk szorosabbra fűzni együttműködésünket, megismerni, támogatni egymás munkáját. 

2018. 

 Az Együtt Egészséggel a Szegvári Óvodások Jövőjéért Alapítvány 2018-as éve is sikeresen zárult.

Céljainknak megfelelően idén is sok tekintetben hozzá tudtunk járulni,  a Kurca –parti Óvodában folyó nevelő-oktató munka sikerességéhez, az ide járó gyermekek mind teljesebb fejlődéséhez. Az intézmény felújításához alapanyagok, bútorlapok vásárlásával csatlakoztunk, melyek felhasználásával új öltöző szekrények készültek. Szebbé téve óvodásaink közvetlen környezetét, praktikussá, modernné változtatva óvodánk zsibongóját.

Az idei tanév során is segítettünk a csoportoknak papír-írószer igényük megteremtésében, fejlesztő játékeszközök beszerzésében. Szervező munkával segítettük az óvodai ünnepek, jeles napok, rendezvények szervezését, lebonyolítását.

Szaloncukorral segítettünk a nehéz anyagi körülmények között élők családjának Karácsony előtt, az  ünnepi készülődésben.

Hagyományainkhoz híven idén is szerveztünk jótékonysági bált, melynek bevételéből új fektetők, udvari játékeszközök beszerzését tervezzük.

Köszönjük SZJA 1% -ának felajánlását, mellyel szintén óvodás gyermekeink mind teljesebb fejlesztésének megvalósításához járultak hozzá támogatóink az idei évben is.