9. óra – 2019. május

Kisvakond csoport

Flexibilis időkeretben, példamutató felnőtt jelenléttel, a gyermekek egyéni tempójához igazodva gyakoroltuk az egészséges életmódra nevelés és egészséges életvitel megalapozásának feladatait, e hónapban is. Ezzel kapcsolatban is fokozott kooperációra törekedtünk a szülőkkel, a gyermekek adekvát testi – lelki szükségleteinek kielégítése érdekében.

Folyadék szükségletük, vízfogyasztásuk igen nagy, szívesen fogyasztják azt. Kiemeltképp fontosnak tartjuk a mai világban ezt hangsúlyozni.

A betegségek megelőzése érdekében mindennap fogyasztottunk rostokban és vitaminokban gazdag ételeket.

Biztosítottuk a változatos mozgáslehetőségeket, az időjárástól függően a szabad levegőn is.

Szeretik és igénylik is a mozgásos tevékenységeket, játékokat. Kedvelt játék volt: „Tükörjáték”, „Tűz, víz, repülő”, „Vigyázz a várra!”.

A mozgások, mozgásos játékok során, továbbra is kiemelten figyeltünk a baleset megelőzési szabályok felelevenítésére, ismertetésére, betartatására, gyakorlására és rögzítésére. Illetve a játékeszközök rendeltetésszerű használatára, az esetlegesen kialakuló balesetek megelőzése érdekében. Szabálytudatuk, a csoportunk kohéziója, így a társas kontaktusok pozitív irányban fejlődtek.

Sok időt töltöttünk a szabadban, így erősödött a gyermekek szervezetének mechanizmusa, ellenálló képessége. „Szerveztünk szabadnapot a mozgásnak”, mely külön öröm volt a gyermekeknek, hiszen kívánságaikat, ötletüket, fantáziájukat kibontakoztatták.

Gyakran mentünk be a só szobába, ezáltal kihasználtuk a só jótékony hatását. Szívesen homokoztak a gyermekek.

Nagy figyelmet fordítottunk a környezettudatos magatartás kialakítására. Tartsák tiszteletben a természet kincseit, szeressék, óvják, védjék meg azokat pl.: Határjárást is tartottunk. 

Igen mozgalmas, élményekkel teli hónapot tudhat magáénak a szegvári Kisvakond csoport apraja, nagyja 🙂

A mozgás szeretetét folyamatosan alapozzuk, e tevékenység által, ösztönzésünkkel sikerélményeket élhetnek meg a gyermekek.

u.i.:

Kedves Olvasó!

Mozgásra fel!

Jótékony hatását te is érezheted, hiszen testedre, lelkedre pozitív hatást gyakorol!

Legyél saját magadnak, így másoknak is példa, minta! 🙂 Kitartásodra legyél mindig büszke! Tartsd szem előtt a fair-playt! Örülj a saját és mások sikerének is!

Üdvözlettel: A Kisvakondok

Szivárvány csoport

A Kurca-parti Óvoda Szivárvány nagycsoportjában nagy hangsúlyt fektetünk a minden nap végzett mozgásos tevékenységekre, mozgásos játékokra, testedzésre mely egyaránt jó hatást gyakorol a gyerekek testi fejlesztésére, valamint lelki egyensúlyuk megtalálására. A szabadban végzett mozgássorokban lehetőségük van sikerélmények szerzésére, testséma megismerésére, az oldaliság rögzítésére, térbeli irányok gyakorlására, egymáshoz való alkalmazkodó képességük fejlesztésére, eszközhasználat gyakorlására. A mozgásos tevékenység közben szerzett tapasztalatok könnyebben beépülnek a játékos feladatvégzés során.

Óvodánkban kialakított ovi-foci pályánkon rendszeresen gyakoroljuk a labdavezetés, más ügyességi játékok, eszközhasználat szabályait. A szomszédos településsel együttműködve fedett sportcsarnokban is alkalmazzuk a tanultakat, más környezetben, gyermekekhez, felnőttekhez alkalmazkodva. Nagy örömmel tanítottuk meg nekik is Bagdi Bella: Jól érzem magam boogi című dalát, és a játékok közötti pihenésként meghallgattuk A lusta király meséjét is.