8. óra – 2019. április

Kisvakond csoport

A Kisvakond kiscsoportba járó gyermekek nagyon szeretik a kézikönyv meséit.  E hónap témáját az ajánlott mesére alapoztuk (Bezzeg Andrea: Tündéri bocsánat c.mesére), a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével, illetve a csoport ismeretében szerveztük, terveztük meg a kollégámmal együtt. 

A mese után, különféle játékokon, tevékenységeken keresztül próbáltuk velük megértetni, elsajátítatni, rögzíteni a megbocsátás fogalmát, fontosságát. Az alkalmazás gyakorlására, szociális készségfejlesztő játékokat kezdeményeztünk. Például: a könyvben javasolt „Bocsánat!” – játékot nem lerajzolták, hanem eljátszották. Felnőtt támogatással, resztoratív-kör alkalmazásával, nyugodt légkört teremtettünk. Olyan helyzetet idéztünk fel, amikor valaki valami rosszat tett. (Ezt el is játszottuk). Közben gyakoroltuk a nonverbális reakciók jelentését is. Irányított kérdéseink a következők voltak:

„Hogy érezted magad, mikor lerombolta a váradat X.Y.?”

„Szabad e ilyet tenni?” „Miért nem?”

„Ha véletlenül rosszat cselekszünk, mit tehetünk, hogy kijavítsuk azt – JÓVÁ TEGYÜK?”

„Hogy érzed magad mikor megbocsátanak neked?”

„Hogy érzed magad, amikor  megbocsátasz valakinek?” -stb.

A mese történetére alapozva és szociális készségfejlesztő játék kezdeményezésére a gyerekek közösen, figyelve egymásra, építették meg -instrukciók segítségével – Lili házát. 

A lányok pötyis játék által szívesen „építették meg/fel” a Szivárvány -hidat.

Különféle vizuális tevékenységeken keresztül, fantáziájuk kibontakoztatásával „valósították” meg a mese helyszíneit, tündéreit. 

E Boldogságóra megtartása után a pozitív hatás most sem maradt el! Egyre kevesebb felnőtt beavatkozás szükséges egy-egy konfliktushelyzet megoldására. Vannak olyan szituációk, amikor a gyermekek egymást figyelmeztetik a helyes, megfelelő viselkedésre/normára. 

Jó látni és öröm számunkra tapasztalni hónapról-hónapra mindazt, amit a tevékenységeink kiegészítésével, azaz a Boldogságórák alkalmazásával értünk el / érünk el a csoport gyermekeinél.

Szivárvány csoport

A Kurca-parti Óvoda Szivárvány nagycsoportjában valljuk, hogy minden bajra gyógyír az ölelés. A varázsszavak (kérem, köszönöm, sajnálom, bocsánat, szeretlek) tényleg csodákra képesek. Alkalmazásukkal csökken a feszültség, jobb lesz a kedvünk, könnyebben oldódunk a társaságban. Gyakorlásukhoz jó alkalmat jelentett egy csillagkapu építése, mely alatt kezet fogva, összeölelkezve könnyebb volt elengedni a sérelmeket, megbocsájtani társainknak. A Föld napja alkalmából szervezett jeles napunkon is bőven nyílt alkalom a megbocsájtás gyakorlására a játékhelyzetek során kialakult feszültség csökkentése kapcsán, a környezetvédelem kérdéskörében egyaránt. Minden helyzetben törekszünk a megbocsájtásra, egymás elfogadására, a toleráns viselkedésre.