7. óra – 2019. március

Kisvakond csoport

A Kisvakond kiscsoportba járó gyermekek érdeklődési körének és az életkori sajátosságuk figyelembevételével terveztem és szerveztem meg az e havi Boldogságórát. Öt napon keresztül foglalkoztunk, „Az apró örömök élvezete” témával.

Hétfőn-kedden: felelevenítettük az előzően átélt pozitív élményeinket – séták, udvari játéktevékenységek, bábszínházi élmény-. Beszédkedv fokozása érdekében, egy sajátkészítésű Napocska bábot alkalmaztam, mely által hétvégi egyéni élményeket, apró örömöket meséltek el a gyermekek. A Nap jelképét – apró örömök –  beszélgető körben, igyekeztem megértetni a gyermekekkel, a cselekedtetés közbeni megtapasztalással, majd a minden érzékszervhez tartozó mindennapi apró örömöket ábrázoló montázs elkészítésével. Az alkotást együtt hoztuk létre, mely igen vidám hangulatban telt. A munkafüzet javasolt „színezős” feladatai is sikeresen – egyéni segítségnyújtással- megvalósultak.

Szerdán:

A szegvári Kurca-parti Óvoda e nevelési évtől tudhatja magáénak a Boldog Óvoda címet. Két csoportban – Kisvakond kiscsoportban, Szivárvány nagycsoportban- alkalmazzuk a Boldogságóra kézikönyvben található témákat, módszereket. Az itt dolgozók nagy kíváncsisággal követik minden egyes óráinkat, pl.:értekezletek alkalmával tesznek fel kérdéseket felénk. Így nagy öröm volt számomra, hogy az intézményvezetőnk megkért minket arra, hogy a két csoportban, egy-egy hospitálási nap alkalmával a kollégák betekintést nyerhessenk ezen innovatív tevékenységünkbe.

E napot is a kollégámmal közösen szerveztük, terveztük, valósítottuk meg.

Ezen téma feldolgozását, ötletelését az apró örömök jele: a Nap határozta meg, illetve a közösen átélt, előzetes élmények – bábszínházban jártunk-alapozta meg.

Reggeli szabadjáték tevékenység alkalmával felelevenítettük a bábszínházban látottakat, a szabályokat. Mindennapi biztonságérzetet ad számukra, hogy a napi időjárás megbeszélése mellett megnevezzük az adott napi tevékenységeket is. Így elérve a gyermekeknél a témára történő ráhangolódást, érdeklődésük felkeltését és a kíváncsiságuk fokozását. Építőjátékukban megjelent a bábszínház és annak környezetének építése. A babakonyhában a színházi megnyitóra készültek finom fogások, mellyel a vendégeinket is megkínáltuk.

A bábszínház kinyitása a várakozás örömének köszönhetően odavonzotta azonnal a gyermekeket. Új meseként: A nagytakarítás a Napnál c. Szlovák népmesét választottam, sajátkészítésű eszközökkel valósítottam meg e tevékenységet. A mesét a gyermekek életkori sajátosságának megfelelően rövidítettem le, a megértetés, a megfelelő rögzítés és a mese mondanivalójának elősegítése érdekében. Mindezt egy csoportos örömölelés követte, majd a kollégám a mese szereplőjének, az apró örömök jelének – Napocska festését – kezdeményezte, mely örömszerzésként valósult meg először; -spotán választott Napocska által-  csoporttárs megajándékozása céljaként, ezután természetesen a gyermekek saját Napocskájukat is megfesthették. Ehhez a megfelelő időt, helyet, légkört és eszközöket biztosította. Életkori sajátosságból adódóan egy fő nehezen fogadta el, hogy nem a saját Napocskáját festi először. A kollégám pozitív megerősítése, hozzáállása, rávezetése után a gyermek elfogadta ezt, így elérte nála azt, hogy átélhesse a siker-és örömteli tevékenység élményét. Miután megszáradtak a festett Napocskák, következett a várva várt, mosollyal teli megajándékozás, ezzel is erősítve a társas kontaktusokat.

E napról örömmel fogadtuk a kollégák pozitív, önkéntes visszajelzését.

Remélem a következő nevelési évtől lesznek olyan munkatársaink, akik a látottak és a tapasztalatok alapján kedvet kapnak a Boldogságórák megtartásához.

Csütörtökön és pénteken is ellátogatott hozzánk a Napocska – báb-. Beszélgető körben beszéltük meg apró örömeinket. A mese elmesélését többször kérték a gyermekek, illetve az eszközökkel történő szabad bábozást is. E téma körében valósult meg az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység, illetve mozgás tevékenység. Bagdi Bella: Imádok élni c. hónap dalát ezen tevékenységek alkalmával hallgattuk meg. 

Bízom abban, hogy az együttes, változatos, örömteli tevékenységek átélésével, pozitív élményhez jutottak a gyermekek, így ezeken keresztül az „apró örömök” jelentését is megértették.

Szivárvány csoport

A szegvári Kurca-parti Óvoda Szivárvány nagycsoportjában nyílt foglalkozást tartottunk a kollégák számára, a boldogság órák szélesebb körben történő megismertetése, a módszer népszerűsítése céljából. Így nem csak az aktuális téma feldolgozására került sor, hanem az eddig megismert módszerek és technikák, játékos elemek bemutatására is.

Képek segítségével igyekeztem felismertetni a gyerekekkel egy-egy jellemző szituációt, viselkedésformát, amiről eldöntöttük, hogy kellemes vagy kellemetlen élmény átélői számára. Megbeszéltük, hogy hogyan lehetne kellemes élménnyé változtatni, milyen belső értékeket érint. Érzékszerveink játékos beazonosítása után, apró kísérletekkel igazoltuk, hogy mi jelenthet számunkra kellemes, ill. kellemetlen élményeket, érzékszerveink által tapasztalt benyomásaink alapján. Jó és rossz tulajdonságok alapján végeztünk csoportosítást a gyerekek számára jól ismert smile-k segítségével.

Ezek után minden gyermek számára örömteli feladatot jelentett saját élményanyaguk megjelenítése a munkafüzet feladatlapjának segítségével. Közben meghallgattuk, elénekeltük Bagdi Bella Imádok élni című dalát.

Örömmel vettük munkatársaink megtisztelő érdeklődését, fogékonyságát a téma, az új módszerek iránt. Véleményük, elismerő szavaik újabb lendületet adtak munkánkhoz.