3. óra – 2019. november

Kisvakond csoport

Elérkezett a ,,Társas kapcsolatok”-hónapja a Kisvakond csoportba. Kiemelt feladatunknak tartjuk a társas kontaktusok pozitív alakulását.
E témát resztoratív-körben készítettük elő. Beszélgettünk a barátság fogalmáról a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve. A hiányzókat felelevenítettük, megfogalmaztuk az érzéseinket velük kapcsolatban. Emocionális kártyák által beszélgettünk az aktuális lelki állapotunkról, mely igen nagy segítséget jelentett a gyermekek számára a kifejezés terén. Akinek a hangulata szomorkás volt, igyekeztünk adekvát légkört teremteni, így választhatott az egyén egy részéről kedves, vidám dalt, mondókát. Egyéb kérés is volt, ilyen pl.: az ölelés- kör. ,,A kisbarátom hogy vagy ?” –játék után beszélgettünk a számunkra fontos emberekről, így kértem meg a gyermekeket arra, hogy családtagjaik megnevezése után, vetítsék át mindezt a csoportra. Egyéni beszélgetések által, létrejött egy szociometriai – vizsgálat is, mellyel a csoport kohézióját, a társas kontaktusok alakulását elemezhettük, tudhattuk meg. A feladatok közül, így egyértelmű volt számunkra, hogy az ,,Aki fontos nekem” –rajzpályázatot valósítjuk meg, melynek a gyermekek nagyon örültek, s igen aktívak voltak ebben is. Öröm és megható volt nekünk felnőtteknek, hogy a gyermekek családtagjaik és barátaik mellett, minket is megemlítettek.
Törekszünk sűrűn játszani szociális készségfejlesztő játékokat, teremtünk kollégámmal spontán és tervezett helyzeteket, mellyel az egymáshoz való alkalmazkodást, így a csoportkohéziót, társas kapcsolatokat is erősíteni tudjuk.
A héten megvalósult még a közös ,, Fogjunk össze! Építsük meg együtt! ” -játéktevékenység is. Csapatok alakultak spontán, akik saját maguk határoztak meg célokat, s feladatokat. Így valósult meg pl.: ,,Kié lesz a hosszabb híd?”-építése is.
Szívesen hallgatták meg, többször kérték az e hónap ajánlott dalát, s meséjét.

Nem csak a gyermekek kapcsolatainak pozitív alakulását tartjuk fontosnak. November végén, az adventi időszak kezdetén, a szülőkkel kooperálva karácsonyi ajándék-készítős munka-délutánt tartottunk. Együttes összefogással készítettük el, szeretetteljes, örömteli hangulatban az ,,ovis” karácsonyfánkra díszeket ,,Hópihéket”, illetve az ajándékokat, zokniból készült Hóemberkéket, melyet hazavihetnek a gyermekek Karácsony előtt, ajándékként. Ez az alkalom pozitívan formálta a szülő-pedagógusok, dajka néni közötti kontaktusokat, segítette ebben a rohanó világban a szülők ráhangolódását is a szeretet ünnepére. Ezúton is köszönjük a szülők aktív, támogató munkáját, megmozdulását, segítő felajánlását!

Mazsola csoport

Mazsola kiscsoport novemberi Boldogságóráját “Hát te hogy vagy kisbarátom?” kezdetű játékkal indítottuk,majd “Süni irígy lesz” mesét hallgatták végig a gyermekek, mindenki megfogalmazta miért nem jó érzés irígynek lenni. Barátságláncot alkottunk, amit meg is örökítettünk-kiszínezte magát mindenki, majd olyan sorrendbe ragasztottuk fel ahogy szeretnek egymással játszani, a kialakult jó kapcsolatokat egy karkötővel pecsételtük meg. Örülünk, hogy mindenki talált magának kedves játszótársat és ezek a kapcsolatok viszonzásra is találnak csoportunkban.

Szivárvány csoport

A Szegvári Kurca-parti Óvoda Szivárvány kiscsoportjában a társas kapcsolatok témájának feldolgozása során ismét egy egész hetet szántunk a megértés, gyakorlás, elmélyülés folyamatára. Mivel a gyermekek életkori sajátossága, hogy mindent érzelmi beállítottságukon keresztül tapasztalnak meg, így az állatmeséken keresztül, a szereplők „bőrébe bújva” ismerkedtünk a jó és rossz tulajdonságokkal. Kit és miért szeretünk, nem szeretünk, ki a barátunk. Barátság körünket is ennek szellemében alakítottuk ki. Szívecske formákat festettünk felületfestéssel, amit mindenki a barátjának ajándékozott. Ez egyfajta szociometriai mérési eredményt is adott. Érdekes volt megfigyelni. hogy milyen szempontok alapján választanak barátot a gyerekek. Leginkább a jó vele játszani és a kedves jelzőkkel illették választottjukat. Bagdi Bella Ha boldog vagy mutasd meg mindenkinek dala minden napunk része volt. A gyerekek örömmel, szívesen fogadták, táncmozdulatokkal követték, énekelni is megtanulták a dalt.
Heti témánk által erősödtek a csoporton belüli társas, baráti kapcsolatok. A gyerekek jobban megismerhették önmagukat, társaikat, így szorosabb együttműködés alakult ki közöttük.