2. óra – 2019. október

Kisvakond csoport

A szegvári Kurca-parti Óvoda Kisvakond középső csoportjában „AZ OPTIMIZMUS GYAKORLÁSA” Boldogságóra témájához érkeztünk. Nagy öröm számunkra, hogy a „Hála gyakorlása” téma után, a szeptemberi hónap meséjét többször kérték a gyerekek. Nagyon megkedvelték eme történetet.

Erre építettem e hónap témáját is, hiszen célom volt, hogy a gyermekek életkori sajátosságaikat figyelembe véve a jó – rossz, optimista-pesszimista szó jelentésével „barátkozzanak meg”. Magyarázattal történő beszélgetéssel igyekeztük megértetni ezen szavak jelentéstartalmát. Az ajánlott mese mondanivalója, igen nehéznek bizonyult. Úgy gondoltam, hogy a választható feladatok közül a „Majd meg növök én…” témát dolgozzuk fel együtt, közösen. A mese hallgatása, majd a beszélgetést követően, egy kopasz fát öltöztettünk fel, s tettük boldoggá úgy, hogy a gyermekek előre kivágtak az Ősz- tündér kérésére –előző nap-faleveleket. A falevelekre minden gyermek emotikonokat ragaszthatott, mely tükrözi az individuum erősségeit. Beszélgettünk arról, hogy ki miben jó?! – s ki mi szeretne lenni, ha nagy lesz? – közben visszacsatoltunk a mesére/mesékre, hogy a mondanivaló még jobban megértésre kerüljön.

Az örömteli vizuális tevékenységet követően, szociális készségfejlesztő játékokat játszottunk, („Tükör-játék”, „Bizalom-vonat”, „Ragacsjáték”),ahol a játékos mozgásokkal, tevékenységvégzéssel, lehetőséget teremtettünk arra, hogy a gyermekek természetes mozgásigényét kielégítsük, illetve az egymásra való odafigyeléssel, szociális érzékenységet, derűs, harmonikus, együttműködést kialakítsuk, erkölcsi nevelés valósult meg azáltal is, hogy a mese tartalmi elemeiből idéztünk. A játékok lendülete az önkéntelen párválasztásra adott lehetőséget, így a társas kontaktusok erősítésre kerültek. Mindvégig egyéni segítségnyújtás mellett végezték a játékos gyakorlatokat a gyerekek. Folyamatos dicséretemmel, buzdításaimmal, ellenőrzés-értékelésemmel, a bátorító nevelés alkalmazásával ösztönöztem a tevékenységvégzésre a gyermekeket. A meseszerű elemek, eszközök alkalmazásával, a hangulati fokozás, érdeklődés fenntartása volt a célom. A bizalmi játékok által, az együttmozgással, a csoport kooperatív képessége fejlődött. A folyamatos magyarázatnak, dicséretnek, buzdításnak, differenciált segítségnyújtásnak köszönhetően, a lassúbb gyermekek kiemelt figyelemmel való kísérésével, a tevékenység folyamatában, konfliktus-, és balesetmentesen zajlott le.

Mazsola csoport

Boldog Óvoda-„Optimizmus gyermekszemmel”

Az életkori sajátosságaink miatt, mivel kiscsoportosok vagyunk egész héten e témával foglalkoztunk, hogy megalapozzuk az optimista szemlélet kialakulását. Figyeltük egymást, megbeszéltük a jó és rossz viselkedés hogyan hat egymásra. Megtanultuk, és eljátszottuk Tódi törpe Szebben látó mondókáját. Nagyon tetszett a gyermekeknek a vidám és szomorú arcokkal történő játék, ügyesen tudták kifejezni mimikájukkal, testtartásukkal a vidámságot, szomorúságot. A játék közben beszélgettünk, arról: „Ki volt már szomorú, ki vigasztalta meg őket? Mi jelent számukra örömet?” Meglepő volt számomra, hogy csoport többsége életkoruknál magas szinten mondta el érzéseit, tapasztalatait. Nagyon azonosultak a mesében (Bezzeg Andrea: Tódi törpe varázsszemüvege) Sün Artúrral, jót tettek vele, hogy örüljön, és szépnek lássa a világot. Ezért építettek neki egy házat, és neki is csináltunk egy varázsszemüveget. Természetesen nagy örömmel készítették el saját szemüvegüket is, boldogan vitték haza, hogy szüleik is kipróbálják.

Élményekkel, vidámsággal, sok pozitív tapasztalattal lettük gazdagabbak a héten. Az óvodás évek alatt igyekszünk a gyermekekkel megláttatni, megéreztetni azt, hogy a világ egy kedvező, jó hely, persze ehhez nagyon fontos, hogy otthon is átérezzék ugyanezt.

Szivárvány csoport

A Szegvári Kurca-parti Óvoda Szivárvány kiscsoportjában sokat mesélünk, bábozunk a gyerekeknek. Szokásrendszerünk kialakításában fontos helyet foglal el a kezdeményezések helyének, módjának meghatározása, ( szőnyeg, mesecsengő) hogy a gyerekek az ismerős jelzést követően tudják, mire számítsanak. Tódi törpe meséje a varázsszemüveggel annyira megragadta őket, hogy a hét folyamán többször is elővettünk napszemüveget, megnéztük, mennyivel másabbak a színek azon keresztül nézve. Készítettünk is „varázs szemüvegeket”, amit a hét végére haza is vihettek, hogy otthon tovább kísérletezhessenek vele, elmeséljék, hogy mire használtuk. Az őszi levélhullás, a játék az avarban jó kiindulási alapja volt a színek megismerésének, a kísérletezésnek.