1. óra – 2020. szeptember

Eszterlánc csoport

Az idei nevelési évtől mi is csatlakozunk a Boldogságórákhoz. Reményeink szerint olyan Program sorozatot tudunk ezzel biztosítani a gyerekek számára, amivel formálhatjuk a kis Eszterláncosok életöröm képességét, amely a szeretetkapcsolatokban fog megtestesülni. Figyelmüket tudatosan irányítjuk a pozitív érzelmek, pozitív ingerek felé. Ezen a héten a hála gyakorlása volt a témánk. Kiscsoportosainkkal először is feszültségoldásként egy mozgás alapú ún. “relaxációs gyakorlatot” végeztünk. Utána “Add tovább a falevelet!” játszottuk, amivel az egymásra figyelés gyakoroltak. Az ezt követő napon megtanultuk a fa mondókáját, amit játékosan el is mutogattunk. Ezután egy mese következett, amivel magát a hála témát dolgoztuk fel, bábjáték formájában : A maci bajban van címmel. Másnap elkészítettük a mi hálafánkat, aminek a gyerekek színére festett tenyérlenyomata adta a faleveleket. Az elkészült munkát körbeállva zárásképp többször elmondtuk a fa mondókáját. Boldogan és élvezettel tevékenykednek a gyerekek egész héten.

Ficánka csoport

A Ficánka nagycsoport megkezdte a Boldogságórák bevezetését a 2020/2021-es nevelési évben.
A szülők, szülői értekezlet alkalmával tájékoztatva lettek eme programról és így támogatásukkal, valamint az aktuális nyári témakörrel indítottuk az első Boldogságóránkat.
Hosszú idő után a kialakult járványügyi helyzet miatt a teljes csoport most szeptemberben találkozott teljes létszámmal. Ennek következtében resztoratív – kör alkalmával, fogalmazták meg a gyermekek az eltelt időszak élményeit, érzéseit, kitértek nagy örömömre, hogy mennyire vágytak az óvodába, hiányoztak a társaik, az őket körülvevő felnőttek, a csoport által gondozott teknős Rokkó, játékaik, AZ EGÉSZ ÓVODA! Ezt a módszert szívesen alkalmazom, hiszen a gyermekek figyelemmel, s türelemmel gyakorolják az egymás végig hallgatását, miközben fejlődik az önkifejező készségük, így sikerélményhez juttatom őket. A beszélgetéseink során a HÁLA fogalma, tartalommal telt meg, tudták mihez kötni, alkalmazni a gyermekek: a HÁLA, az öröm, az örömérzés, a vágyakozás, az együtt-lét szavak jelentését, ezáltal bővítve szókincsüket.
Szociális készségfejlesztő játékok játszásával erősítettem meg a szociális érzékenységüket, hiszen érkeztek hozzánk új gyermekek is.
Nyaruk leghálásabb pillanatairól rajzot szerettek volna készíteni, így én teret adtam a fantáziájuk kibontakoztatásának, biztosítottam számukra, szabadon választható eszközöket és technikákat. Közben elmesélték egymásnak mi történt ez időszak alatt, játéktevékenységeikben is megjelenítették az átélt élményeiket, énekkel-tánccal köszöntötték egymást, valamint a kedvelt állatuk környezetének (akvárium) rendbetételében, az állat etetésében is újra örömmel vették ki a részüket.
Nem felejtkeztünk meg arról sem, hogy vigyáznunk kell egészségünkre, meg kell erősíteni, őrizni azt. Gyümölcssalátát készítettünk közösen és megvendégeltük egymást, melynek hozzávalóit a szülők biztosították, hálásan köszönjük nekik!
E tevékenység során meghallgattuk Bagdi Bella- Szép nap ölelj most át engem c. dalát is.

Kisvakond csoport

A HÁLA

Egy átlagember számára a hála alighanem csak annyit jelent, hogy köszönetet mond valamiért. Pedig ennél több. Mi a Kisvakond nagycsoportban történeteken keresztül érzékeltetjük a gyermekekben a Hála érzését. Ügyesen, átgondoltan megfogalmazták nekik mit jelent az, hogy HÁLA. Színes virágokból „Hála- kertet” készítettünk. Beleírtuk a virágok közepébe, hogy „Ki-, Miért? érez hálát. Pozitív érzelmeket ébresztett a gyermekekben gondolataik megfogalmazása. Boldogságot éltek át azáltal, hogy kifejezték hálájukat.

Mazsola csoport

Mazsola középső csoportban a gyermekek a tavalyi nevelési évben megismerkedtek a Boldogságóra programmal. Felelevenítettük a hála fogalmát, hála-fa meséjét majd közösen megfogalmaztuk miért lehetünk hálásak. Megkerestük az óvoda területén elrejtett Hála-szíveket. A gyermekek megosztották egymással pozitív érzelmeiket. Hálásak vagyunk, hogy így együtt folytathatjuk ezt a programot.

Nyitnikék csoport

A mini csoportosaimmal beszélgettünk a szeretetről, hogy kiket és miket szeretünk. Megbeszéltük, hogy szeretjük a szüleinket, családunkat és a társainkat. Szeretünk óvodába járni, s hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk együtt és játszhatunk egymással. Közösen készítettünk egy szívet, melyre mindenki kézlenyomatát rátettük. Ez a mi kis hála- szívecskénk!

Szivárvány csoport

A szegvári Kurca-parti Óvoda Szivárvány kiscsoportjában több féle aspektusból is értelmezni tudjuk a szeptemberi témánkat, a hála hónapját.
A világjárvány miatt kialakult helyzet a hosszú távollét miatt a gyermekek nagy örömmel fogadták, hogy újra találkozhattak csoporttársaikkal, újra együtt lehetünk.
Csoportunk az idei tanévtől vegyes csoportként működik, így újra éljük a beszoktatás folyamatát. Az évet ismétlő gyermekek kialakult szokásrendszer birtokában örömmel fogadják a hozzánk érkező kicsiket.
Viselkedésük nagyon empatikus, segítőkész, toleráns. Kedvelik, hogy segíthetnek a náluk kisebbeknek. Ugyanakkor igénylik a tavalyi évben tapasztalt foglalkozásokat, tevékenységeket.
A szülők szintén hálásak azért, mert gyermekeiket biztos helyen, ismert személyek, körülmények között tudhatják. Együttműködésünk napi szintű, folyamatos.
Mi óvodapedagógusok az eltelt nehéz időszakban is törekedtünk arra, hogy megfeleljünk szakmánk követelményeinek, amire csak online kapcsolattartással volt lehetőségünk.
Hálásak vagyunk azért, hogy munkakörülményeink visszatértek a megszokott ritmusba, együtt lehetünk, dolgozhatunk a mindennapokban. Örömmel figyeljük a csoportunkba járó gyermekek fejlődését. Azt tapasztaltuk, hogy a kieső időszak ellenére gyorsan visszazökkentek a már ismert szokásrendszerünkhöz. Reméljük, hogy a teljes gyermeklétszám beérkezésével a boldogság órák gyakorlataival, zenéivel pozitív attitűddel rendelkező csoportot alakíthatunk ki a továbbiakban.