1. óra – 2018. szeptember

Kisvakond csoport

Boldogságórát tartó óvoda pedagógusok: Ágostonné Szécsényi Erika, Horváth Ágota

Kedves Olvasó! Mi vagyunk a Kisvakond kiscsoport! A mi óvodánk a szegvári Kurca-parti parti Óvoda.

A 2018/2019.-es Nevelési évünket 22 fő gyermekkel kezdjük meg, ebből 12 fő már járt részben osztott csoportban, 10 fő gyermeknek pedig a beszoktatása folyamatos. 3 felnőtt törekszik minél nagyobb összhangban, szeretetteljes, biztonságot adó, gyermekcentrikus légkörben fogadni a Kisvakondokat. Igyekszünk mindennapjainkat boldogan, a lehető legkevesebb könnycseppel megélni. Illetve, a játékos tevékenységeken, tevékenykedtetéseken alapuló tapasztalatszerzéseken keresztül, minél több fejlesztési lehetőségek elősegítésére, ismeretek átadására törekszünk, projekthetek, témahetek, jeles napok által, a komplexitás, fokozatosság, folyamatosság elvét alkalmazva, a gyermekek életkori sajátosságát figyelembe véve. Így döntöttünk mi felnőttek úgy, hogy „A boldogság fokozó hála” témakört a gyerekek mindennapjaiba, egy héten át, játékba ágyazva észrevétlenül belecsempésszük.

Hétfő: Megérkeztek a gyermekek a hétvége után az óvodába. Volt aki sírt, volt aki mosolygott. Tízórai előtt resztoratív – körben röviden beszélgettünk arról, ki mit csinált a hétvégén. Ki minek örült? Ehhez próbáltuk mi felnőttek az érzelmeket, illetve a hála-fogalmát rávezetéssel hozzákapcsolni. Például: „Labdáztam otthon apával!” – Örültél, hogy apával labdázhattál? -„Igen.”-Hogyan? –és kértük, hogy az arcukon mutassák meg, fejezzék ki az érzelmet. -Tehát hálás voltál, hogy apával játszottál az udvaron!- Verbális erősítés. Jó hangulatú légkör alakult ki. (Hozzá kell tennünk, a végére mindenkinek mosoly volt az arcán!) Tízórai után a biztonságérzet erősítéseként is, beszélgettünk arról, hogy mik lesznek a napirendi pontjaink. Ezt követően készítettük el a „Reggel, délben, este” plakátot, melyet közösen fogalmaztunk, valósítottunk meg. Reggel örülünk, hálásak vagyunk, hogy felkelt a Nap, így mi is vele együtt kelhetünk! Délben örülünk, hálásak vagyunk, hogy az óvodában együtt lehetünk! Este örülünk, hálásak vagyunk, úgy, mint a sünik a képen, együtt lehet apa, anya, testvérek: A CSALÁD!

Kedd: Hála-fa elkészítése. Figyelemfelhívásként, kapott a Kisvakond csoport egy levelet, melyben az állt, hogy a Kerekerdő közepén áll egy Fa, ki nagyon magányos. Hálás lenne, ha az Ősz-manók, -azaz a gyermekek- szólnának az őszi faleveleknek, hogy látogassák meg Őt. Ehhez varázslatra van szükség. Így tenyérlenyomattal, az ősz színeit és a gyermekek előzetes ismereteit felelevenítve varázsoltuk varázspálcáinkkal (ecsettel) az őszi faleveleket a Fára, aki végül nagyon hálás volt -a Manóknak azt üzente-, így már nem magányos. Ebéd után a gyermekek Bezzeg Andrea: A Hálafa története c. mesét hallgatták meg.

Szerda-Csütörtök-Péntek: Ezeken a napokon a szabadjáték spontán kialakult helyzeteiben erősítettük a boldogság és a hála fogalmát a gyermekekben. Például: Lotti hálás volt Hunornak, hogy az egyik játékautót neki adta, hogy tudjon játszani vele. Öröme kifejezéseként, köszönetképp Lotti megölelte Hunort. Mesét is többször meghallgathatták a gyermekek, illetve a Szép nap c. dalt délutáni ébredésnél, illetve reggeli játékidőben, szabadjáték alatt. Fontosnak tartottuk, a gyermekek pillanataiban a megfelelő emocionális megalapozást, helyes megerősítést, ezt kívántuk elérni a mindennapi ismétlésekkel, a gyermekek ismeretében, életkori sajátosságaikat figyelembe véve.

Szivárvány csoport

Reggel-délben-este

A szegvári Kurca-parti Óvoda Szivárvány nagycsoportjával az idei tanévben csatlakoztunk a Boldog Óvodák csapatához. Többször is kezdeményeztük a boldogságórákat, hogy a gyerekeknek alkalmuk legyen megismerkedni azok rendszerével, módszereivel, az adott témával, dalanyagával. Napi hangulatuk jelzésére színes „smile-kat” készítettünk, melyek elhelyezését jellel ellátott „kincsgyűjtő” dobozaikon helyezhetik el reggelente. A hála témájának feldolgozása, a versenyfeladat elkészítése során a gyerekek ötleteiből kiindulva készítettük el plakátunkat. Ötletbörzét tartottunk. „Kinek mit jelent a hála napi tevékenységei, élményei alapján?” Az élményanyaghoz kapcsolódva kis hívóképeket, jelképkártyákat készítettünk, amit a gyerekek kiszíneztek. Ezután (mivel a csoportban gyakran alkalmazzuk a drámapedagógia módszereit) párokban meg is jelenítettük az egyes elemeket a választott kártyák alapján mímes játékkal, amit a társaknak kellett felismerni. A sikeres megoldások kártyáit a három napszakot jelölő emblémával ellátott kartonlapon csoportosítottuk, amit végül egymáshoz illesztve készült el a plakátunk, melyet a szülőknek és az intézmény többi csoportjának is megmutatunk közös helyiségünkbe kihelyezve. Sokat segített a munkafüzetből vett színező előzetes elkészítése, a gyermekek fogalomtárának bővítésében, önkifejezésük gyakorlásában, ötletelésének irányításában.